Svinesundsforbindelsen AS avholdt onsdag generalforsamling i selskapet.

Etter solid trafikk- og inntektsutvikling over tid, vil bompengene over Svinesund fjernes betydelig tidligere enn forutsatt. Mens man opprinnelig forventet nedbetaling av selskapets gjeld i løpet av 2025, regner man nå med at innkrevingen kan opphøre høsten 2020. 

Flere biler

Det er registrert nesten 8,4 millioner passeringer i 2018, fordelt på 90,6 prosent lette og 9,4 prosent tunge kjøretøy.

Trafikkveksten i 2018 var på 2,4 prosent sammenlignet med året før.

Selskapet har hatt solid drift i 2018, med en fortsatt nedgang i driftskostnadene på 2,1 millioner i forhold til året før. 

Økt resultat

De samlede bruttoinntekter i 2018 ble 203,5 millioner kroner, mens driftskostnadene var på 22,1 millioner.

Driftsresultat før disposisjoner og renter ble 181,4 millioner kroner, som er en forbedring på 9,5 millioner fra 2017.

Selskapet har en total lånegjeld på 254 millioner kroner ved årsskiftet 2018-19 etter at det ble nedbetalt 85 millioner på selskapets lån i 2018.

Om Svinesundsforbindelsen AS

Svinesundsforbindelsen AS har som formål å fullfinansiere Norges andel av forbindelsen mellom Norge og Sverige ved Svinesund. Hele vegprosjektet, både Norges og Sveriges andel, strekker seg fra Nordby i Sverige til Svingenskogen i Norge – og omfatter to kilometer motorveg på svensk side, drøye fire kilometer motorveg på norsk side og en 700 meter lang bru mellom disse.

Innkrevingen av bompenger skjer både på ny og gammel Svinesundbru.

Innkrevingen startet 1. juli 2005 og vil opphøre når lånegjelden i begge land er nedbetalt.

***

 

Kontaktpersoner:

Styreleder Arne Øren, telefon 908 24 602

Daglig leder Thorleif Haug, telefon 952 47 712

Selskapets nettside: www.svinesundsforbindelsen.no