Totalt ble over 86.000 biler kontrollert i Statens vegvesens landsomfattende bilbeltekontroll i forrige uke. 

- I tettbygde strøk ser vi at andelen som bruker bilbelte har økt siden i fjor. Utenfor tettbygde strøk holder bruken seg stabil, sier Guro Ranes som jobber med trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

- Vi vet vi at folk over tid har blitt flinkere til å bruke bilbelte. Men også denne gangen ser vi at folk er dårligere til å bruke bilbelte på korte turer enn på landevegen, sier Ranes.

40 prosent av drepte bruker ikke bilbelte

- Statens vegvesen analyserer alle dødsulykkene, og dessverre ser vi at mer enn 40 prosent av de drepte i bilulykker ikke har brukt bilbelte. At bilbelte redder liv og begrenser skader er det ingen tvil om. Det vil gi stor trafikksikkerhetsmessig gevinst om alle brukte bilbelte alltid, avslutter Ranes.

Landsdekkende tall

Innenfor tettbygd strøk:

  • Antall kontrollerte biler 47 000
  • Antall ilagte gebyr 1092

Utenfor tettbygd strøk:

  • Antall kontrollerte biler 39 200
  • Antall ilagte gebyr 458

 

Kontaktpersoner:

  • Statens vegvesen Vegdirektoratet: avdelingsdirektør Guro Ranes 918 59 219
  • Region Øst: Thomas Brauterseter, mobil 941 40 002
  • Region Sør: Signe Gunn Myre, mobil 905 74 664
  • Region Nord: Ann Synnøve Elvevoll, mobil 970 40 790
  • Region Midt: Bård Aune, mobil 907 96 575
  • Region Vest: Thorbjørn Thiem, mobil 905 90 168