14 mistet livet i juni-trafikken, som er fire flere enn i fjor.

Halvårstallet er 47 og er to flere enn i første halvår i fjor. Dette viser foreløpige tall fra Statens vegvesen.

Selv med en økning i år, er trenden klar: det er stadig sikrere å ferdes på norske veier.

Få MC-ulykker

35 menn og 11 kvinner har mistet livet i trafikken så langt i år.

Møteulykker har tatt flest liv i første halvår med nesten halvparten av alle dødsulykker. Utforkjøringsulykker stod for mer enn 1 av 4 av ulykkene hittil i år.

Ikke overraskende er det personbiler som dominerer statistikken. 30 av totalt 47 trafikkdrepte omkom i en privatbil.

- Vi ser at det har vært en nedgang i MC-ulykker. Så langt i år har vi registrert fire omkomne på motorsykkel mot ni på samme tid i fjor, sier avdelingsdirektør Guro Ranes i Vegvesenet.

Utviklingen har vært positiv for alle aldersgrupper. Fortsatt har barn og unge under 25 år den beste utviklingen med ni av 47 trafikkdrepte.

Ingen Finnmark-dødsulykker

Dødsulykkene fordeler seg relativt jevnt utover landet, men det er ingen omkomne i Finnmark hittil i år.

Flest ulykker har det vært i Møre og Romsdal og Nordland, begge med fem omkomne.

I Rogaland, Buskerud og Hordaland har fire omkommet i trafikken. 

Rekordlave tall

- Vi er selvsagt glad for rekordlave tall. Men dette er ingen hvilepute. Hver eneste ulykke er en for mange, sier Ranes.

Selv om dødstallene fortsetter å gå ned, er Ranes bekymret over at man ikke har fått den samme nedgangen i antall ulykker og i antall hardt skadde i trafikken.

- Vi har satt oss ambisiøse mål. Kampen mot trafikkdøden og ulykker på norske veier fortsetter med uforminsket styrke. For å nå målene framover krever dette en målrettet innsats fra alle aktørene i trafikksikkerhetsarbeidet.

Sikrest i Europa

For tredje år på rad er Norge det sikreste landet i Europa når det gjelder trafikksikkerhet. Norge er blitt et land som de andre landene ser til.

Norge har færrest trafikkdrepte i 2017 – både målt mot antall innbyggere og antall kjørte kilometer. I perioden 2010-17 har Norge redusert antall dødsulykker med 49 prosent, mens EU-snittet er på 20 prosent.

- Vi har jobbet målrettet i mange år, både med kampanjearbeid, kontroller langs vei, trafikkopplæring og sikre nye og oppgraderte veger, og det skal vi fortsette med. Men det avhenger også av deg – kjører du etter forholdene, holder deg under fartsgrensen, husker bilbelte og kjører rusfritt, bidrar du til betydeligere økt trafikksikkerhet både for deg selv og andre, sier Ranes.

I 2017 mistet 106 livet på norske veier, som gjør at Norge er det første landet som noensinne er nede i kun 20 omkomne pr. millioner innbyggere.

Omkomne i trafikken har hatt en positiv trend siden 1970, da 560 ble drept på veiene. Tar man med at dagens trafikkmengde er 3,4 ganger høyere, skulle hele 1.920 ha omkommet i trafikken dersom vi skulle ha hatt samme risikoen som i 1970. 

***

Kontaktperson:

Avdelingsdirektør Guro Ranes, Statens vegvesen Vegdirektoratet
Telefon: 918 59 219

Kommunikatør Kjell Bjørn Vinje, Statens vegvesen Vegdirektoratet
Telefon: 951 36 757

 ***

 

Fakta: Trafikksikkerhet 1. halvår 2018

* = foreløpige tall fra Statens vegvesen

 

 

2018

2017

2016

2015

2014

Januar

 6

 6

13

 6

 9

Februar

 8

 5

10

 7

14

Mars

 2

 7

 8

10

 9

April

 8

 5

 9

 4

 7

Mai

 9

12

 7

11

18

Juni

14*

10

15

 9

18

 

47*

45

62

47

75

  

Alder:

 

Menn

35

Kvinner

12

 

Ulykkestype:

 

Møteulykke

21

Utforkjøring

13

Annet

 5

Samme kjøreretning

 3

Fotgjengerulykke

 3

Kryssulykker

 2

  

Kjøretøy-type:

 

Personbil

30

Sykkel

 5

MC

 4

Fotgjenger

 3

Varebil

 3

Lett   MC

 1

Moped

 1

  

Alder:

 

0-15

 1

16-24

 8

25-44

13

45-64

14

65+

11

 

Fylker:

 

Møre   og Romsdal

5

Nordland  

5

Rogaland  

4

Hordaland

4

Akershus

3

Aust-Agder

3

Sogn   og Fjordane

3

Oslo

2

Hedmark

3

Buskerud

3

Telemark

2

Vest-Agder

2

Trøndelag

2

Troms

2

Østfold

1

Oppland

1

Vestfold  

1

Finnmark

0