- Påskefolket er flinke og ansvarlige i trafikken. Men vær likevel på vakt. Selv med en sen påske kan det fortsatt bli skiftende vær- og føreforhold, spesielt på og over fjellene. Økt trafikk betyr økt risiko, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

100 påskeulykker

Hver påske skjer det om lag 100 trafikkulykker med personskader. I fjor mistet to livet i påsketrafikken, mens det tilsvarende tallet for de fem foregående årene har variert fra fire til sju personer.

- Om du tilpasser farten etter forholdene, ikke stresser og sikrer både passasjerer og last, bidrar du til en trafikksikker påske for både deg, dine og alle andre som ferdes på norske veger. Mange har det ubegripelig travelt i påsketrafikken. Alle skal trygt både fram og tilbake, sier vegdirektøren.

Stadig sikrere

I påsketrafikken i 2016 registrert Statens vegvesen 76 alvorlige trafikkulykker, hvor to mistet livet og 11 ble hardt skadd. I gjennomsnitt de ti siste påskene har fire mistet livet. Tallene varierer noe fra påske til påske, men tendensen er klar: Stadig sikrere i trafikken på norske veier.

- Dette er mer enn bare tall og statistikk. Bak hver eneste ulykke er det en tragedie som rammer familie, kolleger, venner og lokalsamfunn. Vi har alle et felles ansvar for å redusere risikoen. Vi skal ha alle trygt fram i påska, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen. 

Påskeønsker

Statens vegvesen har følgende påskeønsker:

  • Sjekk vær- og føremeldinger. Planlegg turen!
  • Kjør etter forholdene og hold fartsgrensen. Hold køen!
  • Bruk bilbelte
  • Sørg for at bilen er i god teknisk stand. Pakk riktig!
  • Stopp og sov hvis du blir trøtt

 

***

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen treffes via
pressesjef Kjell Bjørn Vinje, telefon 951 36 757

Pressevakter for Statens vegvesen i påska: http://www.vegvesen.no/Presse 

***

Fakta:

Drepte, hardt skadde og antall ulykker i tidsrommet f.o.m. «palmefredag» t.o.m. 2. påskedag.

Siste ti år:

 År

 Drepte

Hardt
Skadde

 Ulykker

2007

  1

20

205

2008

  5

15

213

2009

  7

22

153

2010

  7

24

122

2011

  5

22

130

2012

  6

13

135

2013

  4

16

134

2014

  4

13

129

2015

  1

12

 89

2016

  2

11

 76

 

 

 

 

Snitt 2007-16

 4,2

 16,8

 138,6

 

Utvalgte år:

 

 Drepte

Hardt skadde

 Ulykker

1980

    4

25

  72

1985

  12

29

104

1990

    5

24

127

1995

    8

24

113

2000

    8

24

146

2005

  10

17

132

2010

    7

24

122

2015

    1

12

  89