Så langt i jula er det særlig Senja i Troms som har merket uværet. Her har veger vært stengt i om lag to døgn. I tillegg har det vært mange stengte fjelloverganger, særlig i Finnmark.

Mot nyttårshelga er det Nordland som kan få de vanskeligste kjøreforholdene, etter at det er meldt om mildvær og ekstreme nedbørsmengder på Helgeland og i Salten. I tillegg advares det mot stor snøskredfare i Nordland og Troms.

Ekstra beredskap

Statens vegvesen har styrket beredskapen i hele Nord-Norge, og vil følge utviklingen på vegene tett i samarbeid med entreprenørene som har ansvaret for driften av de enkelte strekningene.

I tillegg til den vanlige vinterdriften, er det satt i verk ekstra tiltak for å holde grøfter og stikkrenner åpne for å takle store vannmengder. Geologer er også i beredskap for å vurdere skredfarlige vegstrekninger.

- Vi mener at vi er godt rustet og har gjort det vi kan gjøre for å forberede oss. Men vi kan aldri være sikre på hva som kommer, sier fungerende regionvegsjef Anne Grethe Olsen.

Hun oppfordrer folk til å følge godt med på vær- og vegmeldinger og også vurdere behovet for å kjøre.

Ekstremflom

Meteorologisk institutt melder om mye nedbør tirsdag og onsdag, med lokale nedbørsmengder på 70 til 120 millimeter i løpet av 24 timer.

Dette kan gjøre vegene svært glatte, og det vil også være vanskelig å få strøsand til å bli liggende. Anne Grethe Olsen oppfordrer derfor trafikantene til å ta det svært rolig.

Det er også fare for oversvømmelser og jordskred på Helgeland og i Salten. I Nordland og Troms advarer NVE mot stor snøskredfare tirsdag og onsdag.

Informasjon

Vegtrafikksentralen er tilgjengelig med oppdatert veginformasjon 24 timer i døgnet på telefon 175. Se også trafikkmeldinger på Statens vegvesens nettside.

Trafikantene kan også sjekke vær- og føreforhold via webkameraer