– Det er spennende at vi nå får et nytt verktøy som gir oss bedre økonomistyring i alle vegprosjekter, sier konstituert vegdirektør Bjørne Grimsrud. Han er fornøyd med at denne anskaffelsen nå er i havn, og har nå inngått kontrakt med firmaet Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS) om å ta i bruk systemet ISY prosjektøkonomi våren 2020.

Kostnadsstyring i gjennomføring av alle vegprosjekter

Vegvesenet har tidligere benyttet programmet «G-prog»-prosjektøkonomi, men det var på tide med utskiftning av systemet. Derfor har vi jobbet med å anskaffe et nytt og mer moderne system som erstatning.

– Dette er et standard økonomisystem som gir god støtte til kostnadsstyring i gjennomføring av alle vegprosjekter, herunder plan-, bygge,- vedlikeholds- og driftsprosjekter, med detaljert oppfølging av tilhørende kontrakter, forklarer prosjekteier Morten Rannem.

 

Marcussen, Johnsen, Grimsrud og Rannem– Vi gleder oss til å ta i bruk det nye verktøyet for økonomistyring, sa Bjørne Grimsrud, her sammen med Ketil Marcussen, Statens vegvesen (t.v.), Ola Greiff Johnsen, administrerende direktør i NoIS og Morten Rannem, Statens vegvesen. (Foto: Linda Grønstad/Statens vegvesen)

 Skal sikre god kontroll på økonomien

– Nå starter arbeidet med implementeringen av løsningen sammen med leverandøren NoIS, sier prosjektleder Ketil T. Marcussen i Statens vegvesen.

– Alle brukere får grundig opplæring slik at vi kan utnytte mulighetene for effektivisering i prosjektgjennomføring og kontraktsoppfølging, sier Marcussen. Dette vil i første omgang involvere ca. 1000 prosjekteiere, prosjektledere, planleggingsledere, prosjekteringsledere, grunnervervsledere og byggeledere, som alle har ansvar for god økonomistyring på en enhetlig måte.

– Hele hensikten er at Statens vegvesen skal ha god kontroll på økonomien i alle kontraktene, prosjektene og prosjektporteføljene, avslutter han.