- Dette er ingen hvilepute. En dødsulykke er – naturligvis - en for mange. Men vi er selvsagt glad for at innsatsen som er gjort gir resultater. Utviklingen er resultatet av et systematisk og målrettet arbeid over tid basert på kunnskap, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Selv om Statens vegvesen sitter med ansvaret for trafikksikkerhet, er han opptatt av å dele æren med resten av den norske «trafikksikkerhetsfamilien».

- Politiet, helsevesenet, kommunene, fylkene, Trygg Trafikk og andre organisasjoner er svært viktige samarbeidspartnere.

Laveste noensinne

Nedgang fra 135 omkomne i 2016 til 106 i 2017 er en nedgang på 21 prosent. I Europa har bare Estland hatt en større nedgang i fjor, men fra et langt høyere nivå.

I følge OECD er Norge det første landet i verden – siden systematisk innsamling av trafikkulykkedata startet – som er nede i kun 20 omkomne pr. million innbyggere.

2018 har startet med tall som bekrefter en positiv utvikling. I løpet av årets tre første måneder mistet 16 livet i trafikken. Dette er det laveste tallet for et kvartal på minst 70-80 år.

500 trafikkdrepte i uka

25.300 mistet livet på veiene i EU i 2017, viser ny statistikk fra EU-kommisjonen. Dette er 300 færre enn i 2016 (-2 prosent).

Hver uke dør 500 personer i trafikken i EU. Riktignok går utviklingen riktig vei. Sammenlignet med 2010 har EU 6.200 færre drepte på veiene i 2017, noe som er en nedgang på 20 prosent. Mer enn 135.000 ble hardt skadd i EU i 2017.

EU-kommisjonen beregner at samfunnskostnadene for trafikkulykkene i Europa har en prislapp på 120 milliarder euro i året. I Norge er de samfunnsøkonomiske kostnadene ved trafikkulykker beregnet til om lag 30 milliarder kroner pr. år.

Med et gjennomsnitt med 49 trafikkdrepte pr. en million innbyggere, er likevel de europeiske veiene sikrere enn veiene i andre verdensdeler.

Etter Norge med 20 drepte pr. million innbyggere har Sverige (25), Storbritannia (27), Sveits (27), Nederland (31) og Danmark (32) de sikreste veiene i Europa. Sammenlignet med 2016, har Estland og Slovenia det største fallet i trafikkdrepte i EU med -32 og -20 prosent.

Men det er store forskjeller innen Europa. Latvia (70 trafikkdrepte pr. en million innbyggere), Polen (75), Kroatia (80), Serbia (82), Bulgaria (96) og Romania (98) er Europas minst trafikksikre land.

Mer skal gjøres

- Vi er selvsagt glade for nedgangen vi ser i trafikkdrepte i Norge. Men dette handler om langt mer enn tall og statistikk, sier vegdirektøren.

Nullvisjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken ligger som grunnlag for Vegvesenets og andre aktørers arbeid med trafikksikkerhet i Norge.

- En ytterligere reduksjon i antall drepte og hardt skadde forutsetter en koordinert og styrket innsats hos alle aktører. Vi har satt oss ambisiøse mål, som krever kontinuerlig leting etter nye effektive tiltak og at muligheter som den teknologiske utviklingen gir utnyttes. I tillegg må vi fortsette med det arbeidet vi allerede gjør og som vi vet virker. Mye er gjort og mer skal gjøres.

Foreløpige tall viser at om lag 770 ble drept eller hardt skadd i vegtrafikkulykker i 2017. Dette er en reduksjon på om lag tre prosent – og en forsiktig positiv utvikling mot etappemålet i Nasjonal transportplan om maksimalt 500 drepte og hardt skadde innen 2024 og maksimalt 350 drepte og hardt skadde innen 2030.

- Utviklingen er imidlertid ikke like positiv for hardt skadde som den er for drepte. Dette understreker viktigheten av å ikke slippe trykket på trafikksikkerhetsarbeidet, sier Terje Moe Gustavsen.

 

***

Kontaktpersoner:

Avdelingsdirektør Guro Ranes, Statens vegvesen Vegdirektoratet
Telefon: 918 59 219

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen treffes via
kommunikatør Kjell Bjørn Vinje, telefon 951 36 757.

 

 

Trafikksikkerhet i Europa 2017
Drepte pr. millioner innbyggere

 

2017

 

2016-17

 

 

 

 

Norge

20

 

-21%

Sverige

25

 

-6%

Storbritannia

27

 

-5%

Sveits

27

 

4%

Nederland

31

 

0%

Danmark

32

 

-13%

Irland

33

 

-15%

Estland

36

 

-32%

Tyskland

38

 

-1%

Finland

39

 

-18%

Spania

40

 

2%

Malta

43

 

-17%

Island

47

 

-13%

Østerrike

47

 

-5%

Luxembourg

47

 

-13%

Slovenia

50

 

-20%

Frankrike

53

 

-1%

Tsjekkia

54

 

-6%

Belgia

55

 

-3%

Italia

56

 

3%

Slovakia

57

 

12%

Kypros

62

 

15%

Portugal

62

 

14%

Ungarn

64

 

3%

Litauen

67

 

0%

Hellas

69

 

-10%

Latvia

70

 

-14%

Polen

75

 

-6%

Kroatia

80

 

8%

Bulgaria

96

 

-4%

Romania

98

 

1%

 

 

 

 

EU-snittet

49

 

-2%

 Tallene er foreløpige og kan bli justerte. Kilde: EU-Kommisjonen, ETSC og Statens vegvesen