Kjære alle sammen.

Åpningen av Dronning Eufemias gate markerer slutten på vegvesenets Bjørvikaprosjekt og på mange års intensivt anleggsarbeid. Arbeidene har preget bybildet og trafikkforholdene. Det er nok mange som er glade for at dette snart er over. For oss i Statens vegvesen føler vi både vemod og stolthet, slik det ofte er når store anlegg avsluttes. Dette har vært et krevende prosjekt, både teknisk komplisert og veldig utfordrende i forhold til trafikken.

I 2003 da vi startet arbeidene passerte 100 000 kjøretøy i døgnet gjennom Bispelokket. I dag åpner vi en grønn boulevard her i kontakt med sjøen. Og det er byggingen av Operatunnelen som har gjort dette mulig. En stor del av de 100 000 kjøretøyene er flyttet fra overflaten til under bakken, ja under vannet.

Denne tiårsperioden har også vært en reise for oss i Statens vegvesen, fra å være vegbyggere til å drive byutvikling. Det har vært utfordrende. Vi har prøvd ting vi ikke har gjort før, vi har gjort feil og vi har lært.

Statens vegvesen skal tilrettelegge for at både syklister, gående, reisende med buss, bilister og etterhvert trikk kommer frem i Dronning Eufemias gate.

Stadig flere innbyggere i hovedstadsområdet betyr flere reiser. Det er et nasjonalt mål at alle nye reiser i byområdene skal tas kollektivt, med sykkel eller til fots. Det er nærmere 1.400 busser i døgnet som trafikkerer Dronning Eufemias gate.  Det betyr at det er opp mot 40-50.000 busspassasjerer som skal til eller fra eller gjennom denne åren. Og enda flere kollektivreisende blir det når trikken også skal kjøre i rute her. Derfor har det vært svært viktig for oss å sikre gode forhold for kollektivtrafikken.

Midt i Oslo som vi er nå, er det kamp om arealene. Det har vi merket godt under planleggingen og byggingen av Dronning Eufemias gate. Alle har måttet gi noe. Jeg vet at det er sterke meninger om sykkelløsningene. Med økningen i syklingen de senere årene kommer det også krav om bedre forhold for syklistene. Jeg kan love at vi tar med oss de erfaringene vi har gjort her når vi planlegger og bygger nye prosjekter i by.

En analyse viser at frem mot 2030 kan 45 prosent av de nye reisene gjøres til fots. På nordsiden av gaten er det godt tilrettelagt for å få flere til gå med et fortau der både skatere, ståhjulinger og de som går med rullatorer har plass til å møtes.

Det vi har bygget er en 43,5 meter bred og 750 meter lang gate. Grunnforholdene i Bjørvika er utfordrende. Derfor er Dronning Eufemias gate egentlig konstruert som en bro. Den hviler på 1100 pæler med lengder opp til 50 meter.

Entreprenøren Skanska, rådgiverne fra Aas Jakobsen og Statens vegvesen har brukt omtrent 825 000 timer for å gjøre gata ferdig. Jeg vil rette en stor takk til de som har gjort jobben og til alle de offentlige og private aktører som vi har samarbeidet med. Prosjektet representerer også et betydelig teknologisk nybrottsarbeid. For eksempel er hver eneste detalj registrert digitalt, der alt fra hver minste kabel nede i bakken og helt ut til panoramaet av hele Bjørvika er tilgjengelig på et nettbrett. Det vil være til stor hjelp i driften av anlegget.

Langs gatene Vegvesenet har anlagt i Bjørvika er det plantet nærmere 600 trær fra alle verdenshjørner.

Den store tanken med Dronning Eufemias gate har vært å skape en ny type allé, tilpasset det 21. århundret. Statens vegvesen er stolte av å overlevere denne boulevarden til Oslos befolkning.

Gratulerer med gata og dagen!

Talen ble holdt av regionvegsjef Per Morten Lund under åpningsarrangementet i Bjørvika, søndag 14. august 2015.