I perioden 1. november 2016 til første søndag etter påske, 23. april 2017, vil det bli innført 60 km/t på følgende strekninger:

  • Rv 4 Sinsen-Grorud
  • Ring 3 Ryen-Granfosstunnelen
  • E18 Hjortnes-Lysaker (gjelder hverdager fra 06:00-22:00)
  • Rv 163 Østre Aker vei Økern-Stovner

Fartsgrensen resten av året på de gjeldende strekningene er på 70 km/t eller 80 km/t.

Miljøfartsgrensen fungerer
Det er Statens vegvesen som gjennomfører tiltaket. – Dette er et tiltak vi vet fungerer, sier avdelingsdirektør Ing-Cristine Ericson i Statens vegvesen. – Miljøfartsgrensen fører til bedre luftkvalitet i en by som er plaget av mye svevestøv om vinteren. Dette vil hjelpe mange som sliter med luftveisplager i tørr, kald luft, sier hun.

Ett av flere tiltak  
Miljøfartsgrensen er ett av flere tiltak som skal avhjelpe luftkvaliteten i Oslo. Vasking og feiing av vegnettet, støvdemping ved bruk av magnesiumklorid og kommunens piggdekkavgift er andre virkemidler som brukes. – Det er effekten av disse tiltakene til sammen som gir utslag, sier avdelingsdirektøren. – Vi må bruke de virkemidlene vi har til rådighet for å møte de forpliktelsene vi har for å bedre luftkvaliteten i Oslo, og miljøfartsgrensen er et utslag av at vi tar miljø- og helseutfordringene på alvor, sier Ericson.  

For mer informasjon, se www.vegvesen.no/miljofartsgrense