Torsdag skrev regionvegsjef Per Morten Lund i Statens vegvesen, Region øst og konserndirektør Steinar Myhre i Skanska under kontrakten for den omfattende jobben på den 11,1 kilometer lange strekningen.

- Meget godt tilbud
11 entreprenører var med i kampen om den attraktive jobben. Skanska var blant de rimeligste på pris, men ikke lavest. Etter en total gjennomgang av tilbudene etter det såkalte to konvoluttprinsippet kom Skanska ut med det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. De fleste tilbyderne krevde innsyn i saksbehandlingen, men tildelingen medførte ingen klager.
- Skanska har levert inn et meget godt tilbud. Vi er imponert over arbeidet som er lagt ned i tilbudet, og gjennomføringsplanen de har lagt. Nå ser vi fram til at anleggsarbeidet skal begynne etter sommerferien, sier prosjektleder Anne Britt Moen i Statens vegvesen, Prosjekt Vestoppland.
Kontrakten som ble underskrevet har en verdi på 735 millioner kroner.

- Våre beste folk
Konserndirektør Steinar Myhre sier entreprenørselskapet har jobbet hardt for å vinne anbudet.
- Vi skal bruke flere av våre beste folk på anlegget i Valdres, sier Myhre.
Roar Svee, skal være prosjektsjef for Skanska på E16-prosjektet. Han får med seg blant annet Bjarte Næss som prosjektleder og Arne Dokken som anleggsleder tunnel.

Brødrene Dokken
I den mest ressurskrevende perioden vil Skanska ha 95 årsverk i sving på prosjektet. I snitt vil det jobbe omtrent 45 årsverk. Skanska har allerede fått med seg Brødrene Dokken som underentreprenør.