– Veien vil bli sikrere etter at disse tiltakene er utført, men det er viktig å understreke at dette ikke er fullgod sikring mot ras. Fanggjerdene vil ikke klare å stoppe de aller største steinene, sier ingeniørgeolog Ine Gressetvold i Statens vegvesen.

St. Olavsspranget er utsatt for steinsprang, både fra høge fjellhammere og skjæringer. Det har gått ras fra fjellhammere som har truffet vegen fire ganger siden 1998, senest nyttårsaften i 2008.

– Dette er ikke hyppige ras, men får store konsekvenser for trafikken, med omkjøring om Heimdal i flere uker ved større ras, sier Gressetvold.

De andre rasene som skjer i området er fra fjellskjæringer og er mindre steinsprang og isras, men kan også ha store konsekvenser.

Mellom Ila og Flakk er det stadig utført sikringsarbeider. Skjæringene er sikra med blant annet bolter og nett. For ras fra fjellhammere er det sikra med rassikringsgjerde på enkelte steder ved St. Olavsspranget. Noen større steinblokker følges opp med målebolter.

I tillegg til rassikringa blir det utført en ingeniørgeologisk kartlegging der mulighetene for en eventuell kort rassikringstunnel en gang i framtida vurderes.

Rv. 715 fra Ila til Flakk er vegen til ferga til Fosen. Kontrakt er skrevet med Fjerby AS, som er spesialister på bygging av fanggjerder. Totalt skal det brukes ca. seks millioner kroner. Arbeidet er forventet sluttført i midten av november.