Statens vegvesen har mange historiske samlinger spredt rundt i landet, og i 2014 ble det bestemt å konsentrere innsatsen om en museumssamling i hver region. Skiippagurra i Tana ble valgt ut fordi det allerede var lagt ned en stor innsats i å samle inn og ta vare på bygninger og gjenstander. Etter hvert skal materiale fra veghistorien i hele Nord-Norge samles i Tana.

Les mer om musumssamlingen i Tana her.


- Resultatene av dette blir nok først synlig fra neste år. I år vil vi drifte museet på samme måte som det vi har gjort tidligere somre, sier Siv Annie Henriksen, som er museumskontakt for Statens vegvesen i region nord.


Det betyr at samlingen vil være åpen under Tanas festivaluke i begynnelsen av juli og enkelte andre lørdager i sommer. I tillegg har grupper adgang på forespørsel.


Samlingen er en del av Norsk vegmuseum, som har sin hovedbase ved Lillehammer. Det er vegavdeling Finnmark ved Ellen M. Lindseth som har det daglige ansvaret for aktiviteten. I tillegg er det etablert en ressursgruppe med lokale pensjonister som jobber på anlegget og tar imot publikum. Her er det også plass for flere som ønsker å bidra i arbeidet med nordnorsk veghistorie.


- Nå jobber vi med å gjøre anlegget klart for sesongen, samtidig som vi planlegger hvordan samlingen skal utvikles videre. Vi er blant annet i dialog med de andre museene i Varanger og Tana for å finne ut hvordan vi kan samarbeide, til beste for publikum både lokalt og i resten av Nord-Norge, sier Siv Annie Henriksen.