- Dette er et nødvendig strakstiltak for å sikre dette området. Vi skal bolte fast flere store steinblokker og sette opp et wire-nett, som skal ta unna for steinsprang, forteller Ilze Krolmane, fungerende seksjonsleder i Statens vegvesen, Midtre Hålogaland.

Vegen ble holdt stengt i nærmere to døgn etter skredet. Det har også vært flere mindre nedfall av stein gjennom 2016.

Gjennomslipp av trafikk hver time

Arbeidet starter altså førstkommende onsdag og vil pågå frem til månedsskiftet. Det jobbes mandag til lørdag hver uke, fra syv om morgenen til klokken 18 på ettermiddagen.

Mens arbeidet pågår er vegen stengt. Det blir manuell dirigering og gjennomslipp av trafikk hvert siste kvarter av hver time.

Det er Visinor Fjell Nord AS som gjør jobben. Statens vegvesen er byggherre på vegne av vegeier Troms fylkeskommune.

Fylkesveg 2 var stengt i nærmere to døgn etter skredet, som gikk 17. juli. Nå skal fjellskjæringen sikres. Foto: Kristian TollefsenFylkesveg 2 var stengt i nærmere to døgn etter skredet, som gikk 17. juli. Nå skal fjellskjæringen sikres. Foto: Kristian Tollefsen