Dette er det første stedet i landet hvor denne metoden tas i bruk. Metoden brukes blant annet ved skianlegg i Mellom-Europa. 

Ved hjelp av propan og oksygen som blandes sammen til en eksplosiv blanding og antennes, skapes en trykkbølge som utløser skred fra en fast installasjon som er montert i fjellsida. Slik kan vegene bli tryggere vinterstid uten at det er nødvendig å stenge i lange perioder.

Se video nederst i saken.

Mindre stengning

Utstyret ble installert høsten 2014, men på grunn av lite snø første vinter har testingen vært begrenset. Fredag den 18. desember ble det imidlertid løst ut et skred i Skillefjorden nord for Alta, med store snømengder og som målte opp mot 400 meter på vegen.

- Ved en slik metode tar vi kontroll i stedet for å vente på at skred kanskje kommer. Slik kan vi unngå skader, samtidig som vi ikke trenger å holde vegen stengt i lang tid på grunn av skredfare, sier ingeniørgeolog Trond Jøran Nilsen, som jobber med skredsikring i Statens vegvesen Region nord.

Forskningsprosjekt

Skillefjord er en del av et forskningsprosjekt om aktiv skredkontroll. Hvis erfaringene herfra blir gode, er det aktuelt å bruke liknende metoder for å fjerne snø flere steder i landet.

Statens vegvesen har tidligere testet et system med bruk av dynamitt for utløse skred. Utløsning av skred fra helikopter er også en metode som har vært forsøkt i Nord-Norge.

- Da er vi avhengig av flyvær, og vi kan bli nødt til å vente i flere dager på en finværsdag slik at helikopteret kan komme til stedet. Da kan det være for seint, sier Trond Jøran Nilsen.