- Vi registrerer med uro at det for tiden feilaktig markedsføres ulike kjøretøy som el-sykkel. Norske forskrifter skiller mellom el-sykkel som er tråsykkel med hjelpemotor og moped med hjelpetråkk, sier Harald Gjelsvik i Statens vegvesen. Ved ulovlig bruk av el-sykkel kan føreren vente ordinær straffeforfølgelse, på samme måte som hvis en bruker uregistrert moped.

-Foreldrene bør være på vakt. I tillegg til bot kan overtredelse føre til at brukerne får utsatt muligheten til å ta førerkort. Trolig vil også forsikringsselskapene nekte å betale for skader som en følge av bruk av ulovlig kjøretøy, sier Gjelsvik. Det avgjørende skillet mellom tråsykkel med hjelpemotor og moped med hjelpetråkk er hva som er den primære framdriftsformen, motor eller pedaltråkk.

Både Norges og EUs forskrifter definerer el-sykler som tråsykler med hjelpemotor med maksimal effekt på høyest 0,25 kW hvor hjelpemotorens effekt reduseres gradvis og opphører når kjøretøyet oppnår en hastighet på 25 km/t eller tidligere hvis man slutter å trå.