Tjenesten finner du på www.vegvesen.no/trafikk.

- Styrken for Vegvesen trafikk er at vi kombinerer mange av våre informasjonskilder i ett brukergrensesnitt, sier avdelingsdirektør Jacob Trondsen i Vegdirektoratet.

Trafikkmeldinger og reisetider i byene ligger som standard i kartet. I menyen finner du også bomstasjoner, kamera og vær- og føremeldinger, forteller Trondsen.

Ny ruteplanlegger

Ruteplanlegger er en del av tjenesten. På strekningen du skal kjøre får du opp alternative ruter, reisetider (en del steder), bompenger, ferjestrekninger med avgangstider og meldinger om hendelser på vegen.

Senere er det planlagt at begrensninger i høyde, vekt og bredde kommer inn i trafikkportalen som vil ha stor nytteverdi for tungtransporten.

Optimalisert for mobil

Løsningen er skalerbar og optimalisert for mobil, men fungerer også utmerket på nettbrett og pc. Ikke dermed sagt at man skal kjøre bil og sjekke mobil på samme tid! Kjør inn til siden når du sjekker mobilen, eller la passasjeren gjøre det!

Åpne datasett

Vegvesenet har mange datakilder og tilbyr åpne datasett. Det er en styrke at mange aktører kan bruke trafikkdata til gode publikumstjenester. Se våre åpne datasett.