-Nå før skolestart er det spesielt viktig å sørge for god sikt! Noe så enkelt som å klippe hekken, kan forhindre ulykker og redde liv, sier Signe Gunn Myre i Statens vegvesen.

I gjennomsnitt mister én syklist livet i trafikken hver måned. Det er når bilisten ikke ser syklisten, at det virkelig kan gå ille.

Klipp hekker og busker rundt din eiendom før skolestart, slik at barna blir sett. Foto: Knut OpeideKlipp hekker og busker rundt din eiendom før skolestart, slik at barna blir sett. Foto: Knut Opeide

Klipp hekken

Om du bor slik at du har avkjørsel til veg eller gang- og sykkelveg, eller inntil et kryss, har du ansvar for fri sikt ved eiendommen din.

-Dette er den viktigste dugnadsjobben du kan gjøre for nabolaget ditt. Sjekk sikten og finn frem hekksaksa! Skolebarna rager ikke så høyt over bakken, og kan fort bli usynlige bak en tett sensommerhekk, sier Myre.

Slik klipper du hekk og busker i trafikksikker høyde

Barn kan også ha vanskelig for å bedømme fart og avstand, samtidig som oppmerksomheten deres ikke alltid er på veien. Da er det helt avgjørende at bilistene har mulighet til å se de sårbare trafikantene.

-De aller fleste ulykker skjer fordi syklisten blir oversett i fullt dagslys. Her er det viktig at vi tar det med ro, og er bevisste på at ulike trafikantgrupper deler på veien. Syklende og gående er mest sårbare om noe skulle skje, sier Myre.

Vær obs på blindsonen

Det er ikke bare vegetasjonen som kan forhindre syklister i å bli sett. Blindsonen ved siden av biler er større enn mange tror. To av ti dødsulykker på sykkel skjer i blindsonen for bilen, men hverken bilister eller syklister er bevisste på blindsonen.

- Alle biler har en blindsone, men det er vanskelig for både syklister og bilister å vite akkurat hvor den er, særlig i en sving. Det avhenger av blant annet størrelsen på bilen, høyden til sjåføren og hvordan speilene er stilt inn, sier Myre.
Nye biler har bedre speil, men blindsonen vil alltid være der – om enn ikke akkurat der du trodde den var.

-Som syklist må du holde deg bak store biler. Som bilist må du huske blinklys. De fleste sykkelulykker skjer i kryss, i bynære strøk og i fullt dagslys, sier Myre.

Les og se mer av Del veien-kampanjen her