Fastlegen avgjør mer

Fra 1. oktober 2016 vil det bli enklere for fastlegen å avgjøre om helsekrav til førerkort er oppfylt eller ikke, og vil resultere i at færre må søke Fylkesmannen om dispensasjon fra helsekravene.

Ny helseattest

Helsedirektoratet har utarbeidet ny helseattest som skal tas i bruk av alle leger fra og med 1. oktober 2016. Den nye helseattesten kan ikke være eldre enn tre måneder ved innlevering til trafikkstasjonen.

Overgangsregler for gammel type helseattest

Helseattester utstedt før 1. oktober 2016 kan brukes fram til 1. april 2017, forutsatt at de ikke er eldre enn seks måneder ved innlevering til trafikkstasjonen.

Gyldighet på førerkort

Førerkort som utstedes fra og med 1. oktober 2016 for klasser som krever helseattest, vil få gyldighet beregnet ut i fra datoen helseattesten er utstedt (og ikke fra dato førerkortet er utstedt som tidligere).

Mer informasjon

Se Helsedirektoratets sider om helsekrav til førerkort.