Den nye modellen førerkort kommer som en følge av nye førerkortregler i EU.  Alle EU/EØS-land skal fra 19. januar utstede førerkort i kredittkortstørrelse.

Norge har hatt dette formatet siden 1998, så ved første øyekast er det lite nytt. Men under plasten er flere sikkerhetsdetaljer som gjør førerkortet vanskeligere å forfalske. Forfalskning av førerkort er et voksende problem. Innen EU/EØS er det 110 ulike førerkorttyper i omløp. Nå strammes det inn på sikkerheten i alle landene.

Sitt i ro!

2,5 millioner nordmenn har allerede førerkort i kredittkortstørrelse. Det er bare de som tar ”lappen” første gang eller fornyer førerkort som får den nye modellen.

Det nye førerkortet har tekst på bokmål og nynorsk.

Det vil bli utstedt for inntil 15 år. Da må de fornyes med nytt bilde og signatur, men uten prøve. Likevel er det datoene i tabellen på baksiden av førerkortet som sier hvor lenge du kan kjøre i de ulike førerkortklassene. For tungbilførere, eller andre som må fornye oftere, er det derfor viktig å sjekke baksiden av førerkortet.

Rettighetene dine beholdes

Det nye førerkortet kommer sammen med en rekke endringer i førerkortreglene. For de som allerede har førerkort, vil de nye reglene ha liten betydning. Alle får beholde sine rettigheter de hadde før 19. januar 2013.