Utstillinga, som er et uttrykk for at Vegvesenet vil bidra til et samfunn uten diskriminering, ble åpnet på Risløkka trafikkstasjon i Oslo tirsdag ettermiddag.

– Det er viktig å formidle trafikksikkerhet til alle, også de med språkvansker og annen kulturell bakgrunn, Dette handler ikke bare om innvandrergrupper, det handler om at vi ser forskjellene i befolkningen. Utstillinga kan også markere at vi tenker mangfold på et visuelt plan, sier prosjektleder Umar Ashraf i Statens vegvesen.

Her er noen av bildene fra fotograf Iffit Qureshis utstilling på Risløkka i Oslo.Her er noen av bildene fra fotograf Iffit Qureshis utstilling på Risløkka i Oslo.

-Vår oppgave å nå alle

Regiondirektør Per Morten Lund i Statens vegvesen sa blant annet følgende i forbindelse med åpninga:

– For oss er trafikksikkerheten til hver enkelt person som ferdes på eller langs vegen like viktig: Bilister, yrkessjåfører, syklister, kollektivreisende, folk med bevegelseshemninger – enten de er etnisk norsk eller av annen opprinnelse – vår oppgave er å nå alle, og vi ønsker en konstruktiv dialog med alle.

Han snakket også om at trafikksikkerhet og trafikkvaner ofte er kulturelt betinget:

- Bilkjøring og navigasjon i trafikk er annerledes ved oppvekst i et annet land. Derfor er trafikkultur og trafikksikkerhet vår høyeste kommunikasjonsprioritering. Det er nemlig svært gode grunner for at vi har de reglene vi har. De redder liv. Det hører til vårt samfunnsoppdrag å opplyse, og avspeile alle i vår mangfoldige befolkning. I bunnen av dette ligger at alle skal ha likeverdig behandling. Det vil blant annet si at alle skal ha lik mulighet til å bli opplyst om trafikksikkerhet, og lik tilgang på offentlige tjenester, sa Lund.

Statens vegvesen jobber også med å oversette  informasjon til flere språk under vegvesen.no  

Kjent kunstner

Fotojournalist og kunstner Qureshi står også bak boka Oslofolk og den populære facebooksida Humans of Oslo som hun samlet 1600 bilder og historier til. Hun har eller hatt suksess med flere fotoutstillinger, og hennes verk er kjent for å være brobyggende, med sterkt element av mangfold og inkludering.

Vellykket bilbeltekampanje

«Husk bilbelte» kampanjen ble utarbeidet av Dinamo reklamebyrå og fotografen Massimo Leardini og viser på en i øyenfallende måte at vi ikke har noen å miste. Kampanjen fikk i sin tid flere priser og har også fått oppmerksomhet i utlandet.