- Det er ventet mer uvær utover dagen og kvelden i dag. Dette gjelder spesielt Troms og Finnmark. Været vil påvirke både veger, bruer og fergesamband, sier Siril Veiåker Nilsen som er driftsleder på Vegtrafikksentralen i Nord-Norge. 

I skrivende stund er det ikke så mange stengte veger, men det kan fort endre seg utover dagen. Akkurat nå er E6 Kvænangsfjellet og E10 Bjørnfjell stengt. I tillegg er fylkesveg 82 Kjølhågen på Andøya i Nordland og fylkesveg 866 mot Skjervøy i Troms stengt. 
E6 over Saltfjellet har kolonnekjøring. 

- Heldigvis er det varslet bedre vær for helgen, sier Veiåker Nilsen.

- Vi ber trafikantene følge med på trafikkmeldingene fra Statens vegvesen og lytte til NRK trafikk - særlig for kysten og høyereliggende strøk i Troms og Finnmark. Vurder eventuelt å utsette kjøreturen til i morgen (fredag) når det er ventet bedre vær- og føreforhold. Om du likevel velger å kjøre - vær forberedt på å takle vær og føre. Ta med godt med drivstoff, varme klær, mat og drikke - og spade. Stopp gjerne i tide og på steder der det er egnet til å raste, sier Siril Veiåker Nilsen. 

Sjekk Statens vegvesens nettsider med vær og trafikkmeldinger: 

www.175.no

vegvesen.no