Siden 2010 har Statens vegvesen gjennom «sams vegadministrasjon», administrert fylkesvegene for fylkeskommunene. Etter 125 år under Vegvesenets administrasjon, vil det totale ansvaret for over 7000 kilometer fylkesveg i Innlandet bli utført av Innlandet fylkeskommune. Dette som en følge av regionreformen. Det betyr at Innlandet fylkeskommune selv skal stå for det daglige operative ansvaret med planlegging, bygging, drift og vedlikehold. Statens vegvesen skal fortsatt ha ansvar for riks- og europavegene.

På god veg
- Innlandet fylkeskommune har gjennom sommeren og høsten arbeidet med å bygge opp et solid fagmiljø som skal håndtere arbeidet med fylkesvegene. Arbeidet nærmer seg sluttfasen, men blir en hektisk periode frem mot årsskiftet for å sikre at alt kommer på plass til 1.januar. Både Innlandet fylkeskommune og Statens vegvesen har fullt fokus på å sikre at overføringen av fylkesvegoppgavene skjer på en god måte slik at det ikke blir merkbart for trafikantene, sier samferdselssjef Aud Margrethe Riseng i Innlandet fylkeskommune.

- Statens vegvesen skal fortsatt bistå i arbeidet med beredskap, overvåkning av vegene gjennom vegtrafikksentralene. Det vil også være noen samarbeid om driftskontrakter for brøyting og strøing av veg, forteller avdelingsdirektør Cato Løkken i Statens vegvesen.

Dette betyr overføringen for trafikantene
Målet er at folk flest ikke skal merke noen ulempe av overføringen som nå pågår. Det viktigste å merke seg er at dersom man ønsker informasjon, levere søknader eller melde ifra om noe på fylkesvegene, skal de ta kontakt med oss i fylkeskommunen istedenfor Statens vegvesen.