Nå har Statens vegvesen satt i gang arbeidet med å oppgradere Bjørndalsbrua, i Bjørndalen ved Vartdal, sør for Ålesund, på E39.

-          Brua har sett sine beste dager, og det er på tide med ei oppgradering. Vi skal oppgradere både brudekket, støttemuren og rekkverket, forklarer Erik Andreas Tornes i Statens vegvesen.

Det er et omfattende arbeid, men takket være godt samarbeid med velvillige grunneiere, kan arbeidet gjennomføres med minst mulig ulempe for trafikken, og god forutsigbarhet og fremkommelighet for næringslivet.

-          Vi har fått lov av grunneieren til å gjøre omfattende arbeid for å legge om vegen under arbeidet. Bjørndalselva blir lagt i rør, slik at vi kan fylle på med masse, og flytte vegen inn i terrenget. Dermed klarer vi, i all hovedsak, å holde trafikken i gang begge veier, forteller Tornes.

Unntaksvis vil det bli avstenging av ett felt og lysregulering, eventuelt dirigering når det er behov for det.

-          Dette er for passe på sikkerheten til både de som utfører arbeidet og for trafikantene, sier Tornes.

-          Det gjelder blant annet nå ved oppstart, da det er en del gravearbeid.

Senere vil begge kjørefelt blir holdt åpne så godt det lar seg gjøre. Hastigheten på stedet reduseres til 50 km/t. Det kan derfor oppstå noe kø ved enkelte tidspunkt.

-          Det kan i hvert fall være lurt å beregne litt god tid hvis en skal nå ei ferge, oppfordrer Tornes.

 

Arbeidet er satt i gang denne uka, og er beregnet å være ferdig i februar.