– Tallene viser at selv om trenden har vært nedadgående gjennom mange år, krever det fortsatt bred innsats for å nå målet om at ingen skal bli drept eller alvorlig skadet i trafikken, sier regionvegsjef Turid Stubø Johnsen i Statens vegvesen i Nord-Norge.

Statistikken er verst for Nordland, hvor antall drepte er mer enn tredoblet siden i fjor. Fjorårstallene var imidlertid historiske, med det laveste antall trafikkdrepte siden 1952. I Troms og Finnmark er antall omkomne i 2019 blant de laveste tallene som er registrert.

Tre omkomne i desember

De foreløpige ulykkestallene for desember viser at tre personer mistet livet i tre dødsulykker på vegene i Nord-Norge i desember. To av ulykkene skjedde i Nordland og den siste i Troms.

Den første ulykken skjedde på E6 i Korgfjelltunnelen i Hemnes kommune. En mann på 22 år døde da personbilen han kjørte kolliderte med et vogntog. Den neste dødsulykken skjedde på E10 i Vågan i Lofoten. En kvinnelig bilpassasjer på 83 år omkom i en kollisjon mellom to personbiler. Ulykken skjedde et lite stykke nord for Svolvær lufthavn.

Ulykken i Troms skjedde på fylkesveg 7872 ved Rossfjordstraumen i Lenvik. Her omkom en kvinne på 52 år etter at bilen hun var passasjer i kjørte ut av vegen i en sving og havnet i fjæra.

Sammensatte årsaker

Statens vegvesens endelige ulykkesanalyser er ikke ferdige før et stykke ut i 2020.

– Det vi vet, er at årsakene er sammensatte, og det er ikke mulig å trekke ut noen enkle forklaringer, sier regionvegsjef Turid Stubø Johnsen.

Av de 17 dødsulykkene i 2019, var vogntog involvert i fire tilfeller. Av disse var tre møteulykker og en utforkjøring, og i to av ulykkene var det vogntogsjåføren som mistet livet.

I tillegg kommer ulykken på E8 vest for Nordkjosbotn i januar, der en 22-åring i en personbil kolliderte med et vogntog. 22-åringen døde etter over to måneder i koma, og fanges derfor ikke opp av den ordinære statistikken over trafikkdrepte, som inkluderer alle som dør som resultat av en trafikkulykke innen 30 dager.

– Jeg forstår bekymringen over vogntog på nordnorske vinterveger, og vi må bruke alle tilgjengelige virkemidler for å hindre at disse stenger veger eller skaper farlige situasjoner. Samtidig er det viktig å minne om at det fortsatt er fart og rus som er årsaken til flest ulykker – også i nord, sier Turid Stubø Johnsen.

Slutt for Region nord

Nyttårsaften er hennes siste arbeidsdag som regionvegsjef i Nord-Norge. Fra årsskiftet forsvinner regionene i Statens vegvesen. Fylkeskommunene overtar ansvaret for å administrere fylkesvegene, og fra årsskiftet vil 74 ansatte i Statens vegvesen overføres til Nordland fylkeskommune og 85 ansatte til Troms og Finnmark fylkeskommune. Antallet ventes å øke noe etter hvert som de endelige bemanningskabalene er klare.

Statens vegvesen skal fortsatt ha ansvaret for riksvegene og det overordnede ansvaret for framtidas transportløsninger. Fra 1. januar endres organiseringen fra regioner til fagdivisjoner.  

– Ansatte i Statens vegvesen skal fortsatt være til stede i hele landet, nær vegene vi har ansvaret for og samfunnet vi skal betjene, men regionene slik vi kjenner dem, blir historie, sier Turid Stubø Johnsen.

 

Fylkesvis fordeling av de omkomne i perioden 2014 – 2019:

 

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Nordland

16

5

8

9

9

10

Troms

3

4

6

4

5

1

Finnmark

1

2

2

6

2

5

Region nord

20

11

16

19

16

16