For to år siden stod deler av E6 anlegget mellom Øyer og Tretten under vann. Det ble en stor mediesak hvor det ble stilt spørsmål ved om ny E6 ville stått under vann hvis vi fikk en ny flom av 2011 størrelse.

Torsdag sist uke stod vannet i Lågen inn på hvitstripa i sørgående retning ved Langvik camping i Øyer noen kilometer nord for Hafjell når flommen var på det høyeste. - Det betyr at nyvegen bestod flomtesten, og at bekymringen min var unødvendig sier ordføreren i Øyer.

Mandag var hun på befaring der hvor E6 er på det laveste i forhold til en flomstor E6 sammen med prosjektleder Per Kristian Bjerke i E6 Øyer-Tretten prosjektet.

Den eneste bekymringen hun har er at det stod vann inn i kjørebanen nord for Øyer-tunnelen. Det skyldes en mindre bekk hvor vannet ble presset opp av en rist ute i grøfta. Bjerke understreker at det ikke kom vann inn i tunnelen på noe tidspunkt.

- Vi må finne en løsning som gjør at vi ikke får vann inn i kjørebanen her ved neste flom, sier prosjektleder Bjerke.