Arbeidet vil i hovedsak starte ved 22-tida og være ferdig før kl. 05.30 om morgenen. Noen strekninger og veger vil bli helt stengt, mens andre blir renholdt mens trafikken passerer. Omkjøring blir skiltet.

Omfattende arbeider

Det er en grundig jobb som skal utføres. Alt skal feies, vaskes og spyles: vegbane, gang- og sykkelveger, rekkverk, skilt, leskur, signalanlegg - med andre ord hele riksvegnettet og alle vegens installasjoner. Søppel skal plukkes opp og kjøres bort.
 
Mannskapene vil også utføre en del mindre reparasjoner og utbedringer på gjerder, skilt m.m. samtidig som det allerede er stengt for rengjøring. Det er mer effektivt og sparer trafikantene for flere stenginger.
 
I tillegg til at det blir rent og pent, bidrar vasking av vegene til bedre miljø og luftkvalitet ved at vegstøv fjernes.
 
- Vi oppfordrer alle trafikanter til å ta hensyn til de som er ute og jobber på vegene. Kjør forsiktig, respekter sperringer og pålegg fra vakter som er utplassert i kryss, og følge skiltet omkjøringsrute, oppfordrer prosjektleder Hilde Roa Hagen i Statens vegvesen.

Ring 1 er først ut

Mandag kveld 23. mars kl. 22 starter rengjøringa på rv. 162 Ring 1. Siden fortsetter arbeidene nesten hver natt fram til onsdag morgen 6. mai, da avsluttes vårrengjøringa med vask av Smestadtunnelen og Granfosstunnelen på rv. 150 Store Ringvei.
 
Fullstendig oversikt over datoer og strekninger finner du under bildet. Vi gjør oppmerksom på at endringer kan forekomme på grunn av værforhold og myndighetenes pålagte tiltak i forbindelse med koronautbruddet.
 
Oppdatert trafikkinformasjon finner du til enhver tid på www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/reiseinformasjon