– Det ser ut til at en økende miljøbevissthet i befolkningen sammen med et ønske om mindre trafikk i byen, gjør at befolkningen i større grad aksepterer kostnadene ved å kjøre bil i Oslo, sier avdelingsdirektør for Transport øst i Statens vegvesen, Fred Anton Mykland. Undersøkelsen viser også at flere enn tidligere er tilfreds med sykkeltilbudet i hovedstaden.

Holdningsundersøkelsen, som er gjennomført av Norfakta Markedsanalyse AS for Statens vegvesen, gjennomføres årlig og inkluderer ca 1000 deltakere over 18 år, alle bosatt i Oslo og Akershus. Deltakerne blir intervjuet på telefon. Undersøkelsen gjennomføres i februar, mai, august og november, med 250 deltagere i hver av periodene.
Mykland er litt overrasket over at trenden har snudd samme året som det nye bomsystemet ble innført. Faktisk har andelen som er positive til bomringen økt fra 46 til 52 prosent. Andelen som er negative, har gått ned fra 54 til 48 prosent.
– Det er verdt å merke seg at august var den måneden med flest som var positive til bomringen. På det tidspunktet var de nye bomsnittene nettopp innført og det var også midt i valgkampen der bompengedebatten gikk for fullt, sier Mykland.
– Det er mulig en del av respondentene hadde merket at det nye bomsystemet faktisk gjorde kjøreturene rimeligere for dem enn tidligere.
Undersøkelsen viser at befolkningen setter pris på at bompengene bidrar til bedre kollektivtilbud og bedre sykkelløsninger.

El-bølgen fortsetter

Andelen el-biler fortsetter å øke, samtidig er det stadig færre som synes det er greit med fordeler for el-bilene. 71 prosent av befolkningen synes det er galt at el-bilene skal få benytte kollektivfeltet uten å ha passasjer i bilen, og kun 40 prosent av el-bileierne synes det er riktig at el-bilene skal ha tilgang til kollektivfeltene. Det er også stadig færre som synes det er riktig at elbil skal ha gratis parkering på offentlig parkeringsplass.
Avdelingsdirektør Mykland sier at el-trenden også gjør seg gjeldende på sykkel - andelen som bruker sykkel ligger stabilt på rundt 10 prosent, men flere av de syklende velger nå el-sykkel.

Miljøtiltak

Etter en noe mer negativ holdning til tidsdifferensierte takster i fjor, er det i år igjen flere som er for tidsdifferensiering enn de som er mot. Holdningen til miljødifferensierte takster går i enda mer positiv retning, 57 prosent er nå for å regulere trafikken med økte takster for å begrense miljøbelastningene. Økende miljøbevissthet kommer også til syne ved at det er en økende andel som er positive til bompenger av miljøhensyn og at bompenger bidrar til bedre kollektiv- og sykkeltilbud.

Holdning til bompenger avhenger av hvor man bor

– De mest positive til bomringen finner vi i Oslo, Bærum og Asker, mens folk i Follo og på Romerike er mest negative. Dette kan henge sammen med at det ble etablert bomring på bygrensa mot Romerike og Follo i 2019 og hvor godt kollektivtilbud man har der man bor, avslutter Mykland.

Rapporten ligger på Prosam sine hjemmesider som du finner her: http://www.prosam.org/rapporter/.