- Hensikten med å gjøre om denne fylkesvegen til forkjørsveg er først og fremst å skape bedre flyt i trafikken og forenkle vikepliktsforholdene. Dette skal bidra til å redusere antallet konflikter og ulykker i vegkryssene, sier Raymond B. Larsen i Statens vegvesen.

Analyser av veger som omreguleres til forkjørsveger viser reduksjon i antall ulykker og skadde personer. Det er særlig antallet fotgjengerulykker som går ned.

Husk vikeplikten
Forkjørsvegskiltene er på plass langs strekningen og avdekkes natt til tirsdag neste uke.

- Trafikanter som skal krysse eller kjøre inn på Vestre Rødenesveien/ Kallakveien/ Lundebyveien må være oppmerksomme på at de har vikeplikt fra og med tirsdag 15. august, påpeker Larsen.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Østfold fylkeskommune har ansvaret for fylkesvegene, avgjør hvilke prosjekter som skal gjennomføres hvert år og gir politiske føringer for utvikling av fylkesvegene. Det er Statens vegvesen som normalt planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder fylkesvegene på vegne av fylkeskommunen.