I den 7 sider lange tillatelsen fra Statens vegvesen forplikter arrangøren av sykkelrittet seg til å sørge for at avviklingen av den ordinære trafikken går så smidig som mulig, slik at det ikke oppstår farlige situasjoner. Ingen veger skal være stengt lenger enn nødvendig.

Arrangørene skal også merke og skilte sykkeltraseen på en god måte, sette opp informasjonsskilt som varsler om sykkelrittet på forhånd og informere om rittet via flere informasjonskanaler.

– Det er flott at Ladies Tour of Norway skaper oppmerksomhet for regionen vår. Samtidig vil sykkelrittet med de tre etappene skape utfordringer for hverdagstrafikken på vegnettet. Det gjelder særlig der det ikke er gode omkjøringsmuligheter, sier Marianne Bjørsland i Statens vegvesen.

Mysen på fredag

Fredag 18. august starter rittet i Halden sentrum, går opp gjennom Tistedalen og følger fylkesvei 21 opp til Strømsfoss bru. Rittet går deretter vest for Rødenessjøen opp til Ørje og fortsetter vestover til Mysen. Noen veger i Mysen vil være stengt mens rytterne sykler runder i Mysen sentrum.

Fredrikstad på lørdag

Lørdag 19. august starter 2. etappe på Hafslund Hovedgård i Sarpsborg. Rittet går over Sarpefossen og følger fylkesveg 118 opp til Tune, hvor rittet fortsetter på fylkesveg 114 Trøskenveien opp til Svinndal. Herfra går løypa sørover mot Missingmyr i Råde, svinger innom Larkollen, Saltnes og Hankø før rytterne ankommer Fredrikstad. Her skal rytterne sykle tre runder i en løype som berører veger i sentrum og på Kråkerøy.

Tidligere på dagen gjennomføres Fredrikstad triathlon, som også medfører redusert fremkommelighet i sentrum og på Kråkerøy. Informasjonsskilt er satt opp på de vegene som blir berørt.

Halden på søndag

Søndag 20. august starter den 3. og siste etappen midt på gamle Svinesund bru i Halden. Rittet skal blant annet innom Strømstad, før rytterne krysser riksgrensen ved Kornsjø og fortsetter gjennom Prestebakke mot Halden sentrum. Her skal rytterne sykle fire avsluttende runder.

Krever trafikkvakter

Bjørsland sier Vegvesenet sammen med politiet har hatt god dialog med arrangørene. Arrangørene forplikter seg til å lære opp alle som skal gjøre en jobb som trafikkvakt.

– Vi mener vi skal få til en god og mest mulig trafikksikker gjennomføring av rittet. Arrangørene har jo gjort dette før med godt resultat, sier Bjørsland.

Du kan lese mer om hvor de tre etappene går her: http://www.ladiestour.no/

Kontakt:

Marianne Bjørsland — Overingeniør i Statens vegvesen, vegavdeling Østfold
Tlf. 997 27 083.