- Først skal deler av den gamle asfalten freses bort. Deretter legger vi ny asfalt. Alt arbeidet skjer på nettene i litt over en uke framover, sier Per Kristoffersen i Statens vegvesen. – De siste dagene har vi byttet sluk langs strekningen, slik at dette er på plass før asfalteringen starter, forteller han.

Arbeidene vil pågå mellom klokken 21.00 og 05.30 fra torsdag 10. august. Det skal ikke jobbes natt til lørdag og søndag.
Det vil bli noe redusert framkommelighet fordi trafikken dirigeres i ett kjørefelt forbi stedet hvor arbeidene foregår. På dagtid er veien åpen som normalt.

- Asfalteringen gjøres på nettene for å være til minst mulig hinder for trafikantene. Men det kan beklageligvis bli noe støy for beboerne langs Fjordveien, opplyser Kristoffersen.

I krysset ved Steinullbakken skal veien graves over på grunn av fjernvarme og vann- og avløpsarbeider senere i høst. Det blir derfor en strekning på cirka 80 meter forbi dette området hvor det ikke legges ny asfalt i denne omgangen.

Nytt sykkelfelt
- Etter at asfalteringen er ferdig skal det merkes opp et rødt sykkelfelt på høyre side av Fjordveien, fra Teglverksveien og opp til rundkjøringen ved Dyreveien. Asfaltering og oppmerking er væravhengig, men hvis det ikke blir for mye nedbør skal sykkelfeltet være klart om et par uker, sier Kristoffersen.

Det nye sykkelfeltet kan brukes av syklister som skal oppover Fjordveien. De som sykler ned mot sentrum benytter høyre side av veien som tidligere.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Østfold fylkeskommune har ansvaret for fylkesvegene, avgjør hvilke prosjekter som skal gjennomføres hvert år og gir politiske føringer for utvikling av fylkesvegene. Det er Statens vegvesen som normalt planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder fylkesvegene på vegne av fylkeskommunen.