- Statens vegvesen gjennomfører årlig befaringer med politiet der vi ser på strekninger og steder hvor det har vært flere trafikkulykker. Vi legger ulykkesstatistikken for de siste fem årene til grunn, og vurderer ulike tiltak for å øke sikkerheten for trafikantene, sier Odd-Ketil Bjerkan i Statens vegvesen.

- Vi har blant annet sett nærmere på krysset mellom Torsbekkveien og den delen av fylkesvei 109 som går ned til St. Halvards vei og Storgata, forteller han.

Siden 2012 har det vært ni ulykker med lettere personskader i dette krysset.

- Etter en vurdering sammen med politiet har vi kommet fram til at vi skal fjerne svingefeltet mot høyre for de som kjører på Torsbekkveien i retning Sarpsborg sentrum, og skal svinge ned mot krysset med St. Halvardsvei/Storgata. Vi mener dette vil føre til bedre oversikt i veikrysset slik at det blir færre ulykker, forklarer Bjerkan.

Veiarbeidet starter mandag 4. desember. Det vil bli noe redusert framkommelighet på Torsbekkveien i nærheten av veikrysset. Fartsgrensen settes ned til 50 kilometer i timen forbi anleggsområdet.
- Noe av arbeidet er væravhengig, men hvis alt går etter planen skal vi være ferdige til nyttår, opplyser Bjerkan.

Jobben utføres av Fosby anlegg AS.

 

Kontaktperson:
Odd-Ketil Bjerkan i Statens vegvesen. Tlf. 952 53 134.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Østfold fylkeskommune har ansvaret for fylkesvegene, avgjør hvilke prosjekter som skal gjennomføres hvert år og gir politiske føringer for utvikling av fylkesvegene. Det er Statens vegvesen som normalt planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder fylkesvegene på vegne av fylkeskommunen.