-           Hovedmålet er å forbedre kollektivløsning på strekningen. Vi håper dette bidrar til at busspassasjerene får en kortere og mer forutsigbar reisetid, sier Ole Kristian Krogh, prosjektleder i Statens vegvesen.


Bidrar til å redusere reisetiden for buss
Busslommen og det mindre kollektivfeltet skal bygges øst for Fettsundbrua, i retning Lillestrøm ved rundkjøringen der riksvei 22 Fetveien og fylkesvei 172 Kirkeveien møtes. Dagens busstopp er på sørsiden av bensinstasjon sør for veien, noe som fører til at busser i retning Lillestrøm må kjøre av veien og dermed bruker tid på å komme seg inn på riksvei 22. Dagens busstopp vil være i bruk inntil den nye busslommen er ferdig. Tiltaket vil kunne bidra til å redusere reisetiden.


Redusert framkommelighet i anleggsperioden
Arbeidet starter i juli og skal etter planen ferdigstillelse i løpet av høsten 2018. I anleggsperioden vil det bli redusert fremkommelighet blant annet fordi veien skal utvides i bredden for å få plass til busslomme og kollektivfelt og fordi det blir aktivitet helt inntil dagens kjørefelt.

-          Det er alltid utfordrende å avvikle trafikk tett inntil et anleggsområde, så vi oppfordrer trafikantene til å kjøre forsiktig og respektere skiltingen i området, fortsetter Krogh.

Entreprenør Trasé AS er utførende entreprenør på vegne av Statens vegvesen. Prosjektet har en kostnad på ca. 4,7 millioner kroner. Statens vegvesen har som mål å legge til rette for at trafikkveksten tas med kollektiv, sykkel og gange.