Firmaet som tildeles oppdraget som er lyst ut skal

 

  • Bygge gang- og sykkelveg på den cirka 1,4 kilometer lang strekningen langs fylkesveg 171 fra Sørumsand til Monsrudveien. Gang- og sykkelvegen skal krysse under Kongsvingerbanen i en ny undergang. Gang- og sykkelveien får en bredde på tre meter.
  • Sette opp veilys på hele strekningen mellom Sørumsand og Monsrudveien.
  • Bygge noen støttemurer.

Byggestart i 2018

Statens vegvesen har lyst ut konkurransen om byggingen av gang- og sykkelvegen langs fylkesveg 171 på doffin.no. Firmaer som ønsker å bygge gang- og sykkelvegen må levere tilbud innen 8. desember 2017 klokken 12. Etter en intern gjennomgang, regner Statens vegvesen med at kontrakt med valgt entreprenør kan inngås tidlig i 2018. Arbeidene med å bygge gang- og sykkelvegen kan starte etter kontrakt er undertegnet og så snart alle formaliteter er på plass. Anleggsarbeidene skal ferdigstilles i løpet av august 2019.

Det vil på et senere tidspunkt bli lyst ut en egen kontrakt på lokale støytiltak som skal gjøres på strekningen.

På vegne av Akershus fylkeskommune

Statens vegvesen bygger gang- og sykkelveien langs fylkesveg 171 på vegne av Akershus fylkeskommune.  Prosjektet finansieres ved hjelp av forskuttering og bidrag fra Sørum kommune.