-  Vi har forståelse for at trafikantenes frustrasjon mens veien har vært stengt. Vi har siden 19. november arbeidet med å sikre Strømsveien. Etter nattens gode innsats av utførende entreprenør kan vi nå åpne veien slik vi håpet til fredagsrushet, sier Tove Bjørk, byggeleder i Statens vegvesen.

For å hindre utglidninger og store ødeleggelser på Strømsveien var det avgjørende at boligen på eiendommen der jordraset gikk, ble forsvarlig sikret før arbeidet med å sikre Strømsveien kunne starte. Strømsveien er gravd opp og etterfylt med nye masser og fått tre lag med asfalt

Burde satt i gang prosessen raskere

For alle som har vært rammet av kø og kaos kan det virke som om det er brukt unødig lang tid på saken. Seksjonsleder for byggesak i Skedsmo kommune, Johnny Ekse, skjønner at folk er fortvilet. Han sier at i ettertid ser man at kommunen burde ha satt igang en del prosesser raskere:  

- Dette har vært en uvanlig sak, som nærmest har stått i spagat mellom kommune og en privat eier. Det har vært uklarheter rundt ansvarsforholdet, noe som ikke akkurat har bidratt til fortgang. Som kommune må vi alltid gå runder opp mot regelverk og økonomi før vi beslutter hvordan en sak skal løses. I denne saken valgte vi en utradisjonell løsning basert på fellesskapets midler. Vi kunne som sagt ha landet på denne løsningen tidligere, men det har altså innebåret at kommunen på mange måter har "tatt seg til rette"  i henhold til regelverket. 

Strømsveien fra Ruth Maiers gate til rundkjøringen ved Strømsveien/Skjettenveien ble stengt 22. oktober fordi mange trafikanter ikke respekterte lysreguleringen og kjørte på rødt lys som skapte trafikkfarlige situasjoner og kø. Omkjøringen ble skiltet via Rælingsveien.