- Vi forstår at folk blir frustrerte, sier avdelingsdirektør Nils Audun Karbø. – Men vi henstiller på det sterkeste at folk følger trafikkreglene selv om det er kø. At bilister snur og kjører mot kjøreretningen setter liv i fare.

Kjøremønsteret i tunnelen hvor ett løp benyttes til å avvikle rushtrafikken er både en kapasitets- og sikkerhetsløsning. – Da kan en eventuell ulykke eller stans i tunnelen løses raskere og sikrere, framholder Karbø.

Ingen endring i kapasitet før desember

Kapasiteten i Nordbytunnelen vil være betydelig redusert og uendret fram til starten av desember. Situasjonen vil ikke bli bedre før flere endrer reisevaner.

Arbeidene i det stengte løpet er nødvendige for å få en sikrere og mer moderne tunnel. Aktivitetene fram mot første halvdel av desember innebærer blant annet sprengningsarbeid. 1350 kubikkmeter masse skal transporteres ut.

- Det er ikke mulig for Vegvesenet å organisere arbeidet i det stengte løpet på en annen måte, framholder Karbø. – Selv om aktiviteten ikke er synlig for de som passerer, er det kontinuerlig aktivitet i det stengte løpet. Derfor må vi stenge tunnelløpet hele døgnet for trafikk.

Sikkerhet

I rehabiliteringsperioden utplasseres fast bergingsbil ved tunnelen, 18 timer i døgnet, og Vegvesenet har to uniformerte biler som patruljerer tunnelen kontinuerlig.

Mer informasjon:

Trafikk : www.vegvesen.no/trafikkmeldinger

Om prosjektet : https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/tunnelerakershus/nordbytunnelen

Facebook: www.facebook.com/vegvesenost

Twitter : www.twitter.com/vegvesenost / www.twitter.com/VTSost