Bompengetaksten endres som følge av at Stortinget har bevilget et tilskudd for å redusere bompengetakster utenfor byområder. Tilskuddet vil gis årlig forutsatt at Stortinget årlig bevilger penger til ordningen. Målet med tilskuddet er å redusere bompengebelastningen for bilister og motivere bompengeselskapene til gjennomføring av bompengereformen.

 

Nye takster E16, fv. 250 og fv. 175

Vegdirektoratet har godkjent at følgende takster skal gjelde fra 1. mars 2018:

Bomstasjoner

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

E16 Åsum

Kr. 33

Kr. 55

Fv. 250 Fulu

Kr. 17

Kr. 28

Fv. 175 Åsum

Kr. 17

Kr. 28

 

I takstgruppe 1 inngår kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3.500 kg og personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys. I takstgruppe 2 inngår kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3.501 kilo med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys.

Fordeler med AutoPASS

Kjøretøy som hører inn under takstgruppe 1 kan inngå AutoPASS-avtale. Med gyldig AutoPASS-avtale og kjøretøy i takstgruppe 1 videreføres fordelen med 20 prosent rabatt gjennom bomstasjonene over E16 ved Åsum, fv. 250 ved Fulu og fv. 175 ved Åsum.  

Fritak

Fritaksordningen for beboere på Galterud og Fulu videreføres også etter 1. mars. I tillegg gis fritak for de til enhver tids gjeldende takstretningslinjer. Inntil videre gjelder dette:

  • Passasjerer i alle typer kjøretøy.
  • Gående og syklende.
  • Motorsykler og mopeder.
  • Kjøretøy i merket begravelsesfølge.
  • Kjøretøy som benyttes til arbeid på bomvegen.
  • Kjøretøy som er elektrisk drevet og har drivstoffkode 5 i vognkortet.
  • Hydrogenbiler med HY-registreringsskilt.
  • Kollektivtransport i konsesjonert rute.
  • Uniformerte utrykningskjøretøy samt sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag.