Situasjonen i Sør-Østerdal:

- Vannstanden i Glomma er stabil og vannet har gått ned i sideelvene, sier seksjonsleder Ann-Kristin Rehder i Statens vegvesen. – Vi har tre stengte fylkesveger i dette området nå. Fv. 610 og fv. 611 i Åmot er helt stengt, og vi har ingen oversikt over skadeomfanget på disse vegene ennå, men det er skader flere steder. Fv. 607 i Åmot er stengt ved Deset, men vi håper å kunne åpne den igjen på formiddagen. Heldigvis gikk det bra med brua der.

Rendalen, Engerdal og Trysil:

I området lengst øst i Hedmark er fv. 26 fortsatt stengt mellom Jordet og Engerneset i Trysil, men Vegvesenet regner med at den vil bli åpnet i løpet av dagen. Vegen har blitt gravd ut under dekket på ett punkt, men arbeidet med å utbedre skadene er i gang.

I tillegg til fv. 26 har disse fylkesvegene vært eller er stengt i dette området:

  • Fv. 581 i Trysil/Engerdal: Helt stengt inntil videre. Det er skade på tre ulike steder, blant annet ei stor stikkrenne som er helt ødelagt.
  • Fv. 654 til Elgå i Engerdal: Stengt for kjøretøy over 3,5 tonn, men kjørbar for personbiler.
  • Fv. 562 i Trysil: Er åpnet igjen. Noen mindre skader har blitt reparert i natt.
  • Fv. 572 Trysil: Delvis stengt ca. ei mil nord for Innbygda, men åpen i ett kjørefelt.

Nordre Hedmarken:

- Alle vegene i denne delen av fylket er åpne nå, sier Ann-Kristin Rehder. – Det er fortsatt høy vannføring i Brumunda og Flagstad-elva, så arbeidet med å utbedre vegene som har blitt skadet av flomvann fra disse elvene har ikke kommet i gang ennå.

Fire fylkesveger i Ringsaker har redusert framkommelighet:

  • Fv. 7 i Mesnali-området
  • Fv. 48
  • Fv. 49
  • Fv. 51

Ingen skader lengst i nord og sør

- I Nord-Østerdalen, på søndre Hedmarken og i Kongsvinger er det foreløpig ikke meldt om skader på vegnettet pga. flommen i går og i natt, forteller Rehder. – Det er heldigvis ikke varslet mer regn i noen deler av Hedmark de kommende dagene, men Statens vegvesen og entreprenørene som jobber for oss overvåker situasjonen nøye. Når vi får oversikt over skader på vegene som vi har ansvaret for, setter vi i gang med utbedringer så fort det er mulig.