Det er to grunner til at bompengetakstene endres. For det første har Stortinget bevilget tilskudd for å redusere bompengetakstene utenfor byområder. Tilskuddet skal bidra til å redusere bompengebelastningen for trafikantene og motivere bompengeselskapene til gjennomføring av bompengereformen. Tilskuddet vil gis årlig forutsatt at Stortinget årlig bevilger penger til ordningen. Den andre grunnen til endringen er at bomtakstene er justert i henhold til konsumprisindeksen per oktober 2017. Taksten i bomstasjonen over E16 ved Koparvike er ikke prisjustert siden bomstasjonen ble satt i drift i 2014. Dette er bakgrunnen for at bomtaksten øker selv om Stortinget har bevilget tilskudd til E16 Fønhus-Bagn. 

Ny takst i bomstasjon

Vegdirektoratet har godkjent at følgende takster skal gjelde i bomstasjonen i Sør-Aurdal fra 1. mars 2018:

Bomstasjon

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

E16 Koparvike

Kr. 36

Kr. 60

 

I takstgruppe 1 inngår kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3.500 kg og personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys. I takstgruppe 2 inngår kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3.501 kilo med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys.

Fordeler med AutoPASS

Kjøretøy som hører inn under takstgruppe 1 kan inngå AutoPASS-avtale. Med gyldig AutoPASS-avtale er det to fordeler:

 • Rabatten på passeringer gjennom bomstasjonen vil øke fra 10 til 20 prosent for kjøretøy i takstgruppe 1.
 • Passeringstak på 40 passeringer i måneden.

Fritak

Det blir ingen endringer i hvem som får fritak for å betale bompenger fra 1. mars 2018. Følgende vil derfor fortsatt få fritak:

 • Passasjerer i alle typer kjøretøy.
 • Gående og syklende.
 • Motorsykler og mopeder.
 • Kjøretøy i merket begravelsesfølge.
 • Kjøretøy som benyttes til arbeid på bomvegen.
 • Kjøretøy som er elektrisk drevet og har drivstoffkode 5 i vognkortet.
 • Hydrogenbiler med HY-registreringsskilt.
 • Kollektivtransport i konsesjonert rute.
 • Uniformerte utrykningskjøretøy samt sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag.