Bompengetakstene endres som følge av at Stortinget har bevilget et tilskudd for å redusere bompengetakster utenfor byområder. Tilskuddet vil gis årlig forutsatt at Stortinget årlig bevilger penger til ordningen. Målet med tilskuddet er å redusere bompengebelastningen for bilister og motivere bompengeselskapene til gjennomføring av bompengereformen. Takstene i bomstasjonene over E6 ved Tingberg og fv. 312 Skarsmoen prisjusteres også i henhold til konsumprisindeksen per oktober 2017.

 

De nye takstene

Vegdirektoratet har godkjent at følgende takster skal gjelde fra 1. mars 2018:

Bomstasjon

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

E6 Tingberg (Øyer-Tretten)

Kr. 24

Kr. 40

Fv. 312 Skarsmoen (Øyer-Tretten)

Kr. 18

Kr. 30

E6 Odenrud (Frya-Sjoa)

Kr. 33

Kr. 66

E6 Hardvollsmorka (Frya-Sjoa)

Kr. 22

Kr. 44

E6 Teigkampen (Frya-Sjoa)

Kr. 30

Kr. 60

E6 Bjørkerusten (Frya-Sjoa)

Kr. 15

Kr. 30

Fv. 312 Hesteskobakken (Frya-Sjoa)

Kr. 16

Kr. 32

Fv. 312 Moastugu (Frya-Sjoa)

Kr. 11

Kr. 22

 

I takstgruppe 1 inngår kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3.500 kg og personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys. I takstgruppe 2 inngår kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3.501 kilo med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys.

Fordeler med AutoPASS

Kjøretøy som hører inn under takstgruppe 1 kan inngå AutoPASS-avtale. Med gyldig AutoPASS-avtale er det flere fordeler:

 • Alle kjøretøy i takstgruppe 1 får 20 prosent rabatt på passering gjennom alle bomstasjonene i Gudbrandsdalen. For bomstasjonene mellom Frya og Sjoa får kjøretøyene allerede 20 prosent rabatt, mens rabatten øker fra 10 til 20 prosent i bomstasjonene i Øyer fra 1. mars. 
 • For bomstasjonen over E6 på Tingberg og fv. 312 Skarsmoen gjelder et passeringstak på 40 passeringer i måneden samlet for disse 2 bomstasjonene for kjøretøy i takstgruppe 1.
 • For bomstasjonene over E6 ved Odenrud, Hardvollsmorka, Teigkampen og Bjørkerusten samt over fv. 312 ved Hesteskobakken og Moastugu videreføres et månedlig passeringstak på 40 passeringer per bomstasjon.
 • Timesregelen, som vil si en maksbelastning på en passering per time, videreføres for bomstasjonene over E6 ved Tingberg og fv. 312 ved Skarsmoen.

Fritak

Det blir ingen endringer i hvem som får fritak for å betale bompenger fra 1. mars 2018. Følgende vil derfor fortsatt få fritak:

 • Passasjerer i alle typer kjøretøy.
 • Gående og syklende.
 • Motorsykler og mopeder.
 • Kjøretøy i merket begravelsesfølge.
 • Kjøretøy som benyttes til arbeid på bomvegen.
 • Kjøretøy som er elektrisk drevet og har drivstoffkode 5 i vognkortet.
 • Hydrogenbiler med HY-registreringsskilt.
 • Kollektivtransport i konsesjonert rute.
 • Uniformerte utrykningskjøretøy samt sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag.