- Over 20 stikkrenner er skiftet, vi har pigget vekk fjell langs vegen, rensket opp grøftene og skiftet ut masser på svake partier, sier seksjonsleder Asbjørn Stensrud i Statens vegvesen. - I tillegg har vi fått hjelp fra lokale innbyggere med å markere plasser der steiner er på veg opp i vegbanen.

Det er både faglige og økonomiske grunner til at asfalteringa av fv. 186 vil skje i 2018, og ikke i år, som først planlagt. Hvert år må Vegvesenet justere litt på hvilke strekninger som blir ferdig asfaltert. På slutten av sesongen har etaten mer nøyaktig oversikt over kostnader sett i forhold til årets budsjett, og noen prosjekt må kanskje utsettes. Da må en se etter hvilke veger det kan lønne seg å vente med.

- Vedlikeholdsarbeidet som har blitt gjort på fv. 186 i Hugulia ble mer omfattende enn planlagt. Massene trenger å sette seg, før vi legger asfalt, sier Asbjørn Stensrud. - Vi vil forsikre oss om at alle tiltak som har blitt utført får planlagt effekt, før vi legger nytt dekke.

Totalt har Oppland fylkeskommune bevilget rundt 15 millioner kroner for rehabiliteringen av fv.186. Vedlikeholdsarbeidet som har blitt utført i fjor og i år har kostet ca. ni millioner kroner, og asfalteringa som blir utført i 2018 kommer på rundt seks millioner kroner.