Statens vegvesen gjennomfører øvelser i flere av tunnelene som etaten har driftsansvaret for i Oppland denne høsten. Onsdag er turen kommet til den 3,8 km lange Lunnertunnelen på E16, som ble åpnet i 2003. Der vil det bli øvd på praktisk redningsarbeid og samhandling mellom nødetatene og Vegtrafikksentralen, som er en viktig samarbeidspartner for nødetatene ved branner og andre hendelser i tunneler.

Lunnertunnelen stenger kl. 09 onsdag morgen og blir stengt fram til ca. kl. 13. Det blir skiltet omkjøring på fylkesvegene om Skjerva og Vålaugmoen, noe som medfører ca. et kvarter lenger kjøretid mellom Roa og Gardermoen. Et alternativ er å kjøre rv. 4 til Gjelleråsen, over på fv. 22 til Hvam og videre på E6 i til Gardermoen.