-  Vi ønsker å få flere til å overholde miljøfartsgrensen, og da er det viktig at vi har miljøfartsgrense når det er mest nødvendig, og at vi avvikler den når det ikke er behov for den, sier overingeniør Henrik N. Mikkelsen i Statens vegvesen. Nå velger vi å avvikle tiltaket, samtidig som vi vurderer å forlenge perioden på våren, forteller han.

Mer fleksibel løsning skal gi bedre etterlevelse

Det er Statens vegvesen som vurderer behov for, og varighet på miljøfartsgrensen i Oslo. Tiltaket ble iverksatt 1.november i fjor.

-  Vi vurderer behovet for miljøfartsgrense løpende, og vil innføre tiltaket for en ny periode dersom luftkvaliteten i Oslo tilsier at det er behov for det, sier Henrik N. Mikkelsen.

Fra og med mandag 28. januar avvikles miljøfartsgrense på følgende strekninger:

  • Rv 4 Sinsen-Grorud
  • Ring 3 Ryen-Granfosstunnelen
  • E18 Hjortnes-Lysaker (gjelder hverdager fra 06:00-22:00)
  • Rv 163 Østre Aker vei Økern-Stovner

Fartsgrensen på disse strekningene justeres da fra 60 km/t til 70 km/t eller 80 km/t.

Ett av flere tiltak   

Miljøfartsgrensen er ett av flere tiltak for å bedre luftkvaliteten i Oslo. Vasking og feiing av vegnettet, støvdemping ved bruk av magnesiumklorid og kommunens piggdekkavgift er andre virkemidler som brukes.