På markeringen deltok Marit Arnstad, den norske samferdselsministeren, og Catharina Elmsäter-Svärd, den svenske infrastrukturministeren. De to ministrene avduket et skilt som markerte forlengingene av E16.

Ett mer naturlig vegvalg
E16 strekker seg nå fra Londonderry i Nord-Irland til Gävle i Sverige. På denne strekningen går europavegen gjennom Skottland, og fra Bergen til riksgrensen øst for Kongsvinger.

– E16 vil nå være med på å binde øst og vest av Norge sammen. Med omklassifiseringen vil E16 bli et mer naturlig vegvalg mellom øst og vest. Vegen vil også være viktig for å binde Norge og Sverige sammen, sa samferdselsminister Marit Arnstad under markeringen. 

Den svenske infrastrukturministeren supplerte med at E16 vil være til nytte og glede for både privatpersoner og næringslivet på begge sider av riksgrensen.

Tryggere E16
Under seremonien sa Marit Arnstad også at nye E16 vil gjøre transporten tryggere og hverdagen enklere for de som ferdes på den. Hun fremhevet at med bakgrunn i gjeldende Nasjonal Transportplan har tre strekninger av nåværende E16 blitt utbedret, mens to er under utbygging i tillegg til at seks nye strekninger er under planlegging.

Prosess frem til omskilting
Prosessen frem til omklassifiseringen startet for noen år tilbake. Etter anmodning fra den norske og svenske regjering, besluttet FNs økonomiske kommisjon for Europa i oktober 2009 å anbefale ruten mellom Hønefoss og Gävle som en del av E16. Beslutningen ble bekreftet i mai 2011, og ruten ble omskiltet høsten 2012. I Norge er det riksvegene 35, 2 og 200 som har blitt skiltet om til E16.

E16 fra Sandvika til Hønefoss forblir en del av 'nye' E16.
Dagens vegnummer rv 35 mellom Hønefoss og Hokksund opprettholdes uendret.
Som følge av ny E16, så blir dagens rv 20 Kongsvinger-Elverum endret til rv 2. Dette betyr at i stedet for dagens rv 2 Kløfta-Kongsvinger-Magnor/Riksgrensen, så blir det nå rv 2 Magnor/Riksgrensen-Kongsvinger-Elverum.