I perioden E6 er stengt, vil det være skiltet omkjøring. For sørgående trafikk på E6 vil det være skiltet omkjøring via Næringsparkveien, mens det for nordgående trafikk vil være skiltet omkjøring via Trondheimsveien. Trafikanter bør beregne noe ekstra tid på å trafikkere strekningen i perioden det er skiltet omkjøring for E6.

Stengingen skyldes at rekkverket langs E6 på deler av strekningen mellom Grønvoldkrysset og Mogreinakrysset skal skiftes. Da E6 åpnes for trafikk igjen mandag 16. september klokken 05.30, vil det fortsatt være toveistrafikk i den sørgående kjørebanen. Dette fordi det gjenstår noe arbeid med å skifte ut betongdekket med asfalt mellom Jessheim Nord og Hauerseter. Det er ventet at arbeidet med å skifte ut betongdekket mellom Jessheim nord og Hauerseter er ferdig innen utgangen av oktober i år.

Siste del av betongdekket på E6, nemlig strekningen mellom Hauerseter og Mogreina, vil skiftes i en senere sommersesong.