Søndag kveld ble det enighet om en revidert Oslopakke 3-avtale. Partene er glade for å kunne legge frem en pakke som styrker kollektivtilbudet og satser på bærekraftige løsninger for regionen, og legger til rette for god by- og stedsutvikling.

Pressekonferanse
Det vil bli foretatt en presentasjon av avtalen på en pressekonferanse, mandag 6. juni. Dette vil skje på Majorstuen stasjon, østgående perrong (mot sentrum), kl.11.00.

 

Revidert Oslopakke 3 for 2017-2036 kan du laste ned her

 

Tilstede for å presentere avtalen:

Terje Moe Gustavsen, Vegdirektør og forhandlingsleder

Elisabeth Enger, Jernbanedirektør

Lan Marie Nguyen Berg (MDG), Byråd for miljø og samferdsel i Oslo

Anette Solli (H), Fylkesordfører i Akershus

Andreas Halse (Ap), Oslo bystyre

Eirik Lae Solberg (H), Oslo bystyre

Solveig Schytz (V), Akershus fylkesting

Tonje Brenna (Ap), Akershus fylkesting