Det viser foreløpige ulykkestall fra Statens vegvesen, Region øst. Snittet for de siste fem årene er seks trafikkdrepte. For 10 år siden mistet 18 mennesker livet i trafikkulykker i Hedmark.

Ulykken på rv. 25 i Hamar 24. september, er den siste dødsulykken på vegene i fylket i 2019.  En 36 år gammel mann mistet livet i en MC-ulykke. Mannen kjørte inn en personbil bakfra.

Ulykken på Ridabu var en av tre MC-ulykker i Hedmark i 2019. I de andre ulykkene var lastebiler involvert.

Nullvisjonen

Avdelingsdirektør Cato Løkken i Statens vegvesen, vegavdeling Hedmark sier trafikkulykkene gjør sterkt inntrykk.

- Å miste en i familie eller vennekrets i trafikken er en tragedie som de færreste av oss kan fatte, sier Løkken.

Ulykkestallene vil variere fra år til år. For to år tilbake mister tre personer livet i trafikken i Hedmark. Trenden er positiv med en nedadgående ulykkeskurve i Hedmark og på landsbasis, sier Løkken.

Han legger vekt på at Stortinget har vedtatt en null-visjon, som betyr at ingen skal bli drept eller hardt skadet i trafikken.

- Det er en svært viktig og god visjon, som det ikke finnes noe alternativ til. Nullvisjonen er den viktigste ledestjerna for alle vi som jobber med trafikksikkerhet. Enhver trafikkdrept er en for mye, sier Løkken

Tryggere veger og biler

I Region øst (Hedmark, Oppland, Akershus, Oslo og Østfold) omkom 29 mennesker i trafikken i 2019 mot 28 året før. 26 av de 29 var menn. Bedre akuttmedisin, tryggere veger, tryggere biler, effektiv kontrollvirksomhet og godt informasjonsarbeid, er viktige årsaker til tallet på trafikkdrepte er redusert til 1/3 i Norge i forhold til 2002, da Stortinget vedtok Nullvisjonen om null drepte og hardt skadde på vegene.

Løkken mener en annen viktig årsak til den positive utviklingen som er i Hedmark er alle vegutbyggingstiltakene som er gjennomført.

- Målet vårt er å få ulykkestallene ytterligere ned. Et godt bidrag vi være å fortsette arbeidet med å bygge midtrekkverk på de mest trafikkerte og ulykkesutsatte vegene. Derfor er jeg glad for at arbeidet med ny E6 fra Kolomoen til Moelv og ny rv3/25 fra Løten til Elverum er godt i gang, sier Løkken.

Han mener også at offentlige myndigheter og ulike organisasjoner må fortsette det viktige arbeidet med trafikksikkerhet. Det gjelder særlig Politiet, Trygg trafikk, Statens vegvesen, Fylkeskommunen og kommunene. Det samarbeides godt med trafikksikkerhetsarbeid i Hedmark fylke.

Føreransvar

Samtidig understreker han ansvaret bilførerne har.

- Til syvende og sist er det bilføreren som har hånda på rattet. Hvis vi alle holder oss edru, våkne, bruker bilbelte, avpasser farten etter forholdene og ikke bryter fartsgrensene, gir vi et svært viktig bidrag til å få ned tallet på drepte og hardt skadde på vegene, sier Løkken.