- Fjelleoveflaten må bearbeides, slik at den blir så jevn som mulig for å unngå ras, sier seksjonssjef Asbjørn Stensrud i Statens vegvesen. – Dette arbeidet er vanskelig og tidkrevende. Etter siste sprenging ser vi at fjellsida er sprukket opp flere steder. Det er ikke mulig sikre fjellet godt nok, før mer stein er sprengt bort.

Mesta Fjellsikring vil fortsette arbeidet med å sprenge i dag. Det blir sprengt minst én gang til, kanskje flere. Etter hver sprenging blir fjellsida undersøkt av geolog for å se om det er nødvendig å sprenge mer, eller om fjellet er godt nok sikret, slik at arbeidet med å frakte bort masser kan begynne.

Anbefalt omkjøringsveg for E6 i Ringebu er rv. 3 gjennom Østerdalen eller E16 i Valdres og fv. 51 over Valdresflye for kjøretøy over 7,5 tonn og all gjennomgangstrafikk. For mindre biler er det skiltet lokal omkjøring på fylkesvegene. Statens vegvesen følger med på framkommeligheten på omkjøringsvegene. Fv. 51 over Valdresflye kan bli stengt på kort varsel, hvis været blir dårlig. Bilister som skal kjøre over Valdresflye, må være utstyrt for å kjøre på vinterføre, og bør følge med på vær- og føremeldinger.

Oppdatert trafikkinformasjon finner du på:

www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/reiseinformasjon eller www.175.no (for mobil) og www.twitter.com/VTSost