Eksempelvis har fylkeveg 1 vært i bruk på veger i alle fylker med unntak av Oslo, Østfold og Vestfold

Nummer med fire siffer

De nye firesifrede numrene er bygd opp slik at vi får en sammenhengende nummerering som er uavhengig av fylkesinndeling. De fylkesvegene som er definert som viktige fylkesveger blir skiltet med hvite vegnummerskilt ute på veg. Omnummereringen tar sikte på å endre disse i minst mulig grad.

Vegnummer 1-999 benyttes for riksveger og de viktigste fylkesvegene, resten av fylkesvegene får firesifrede nummer.

Viktig i beredskapssammenheng

Fra 19. juni 2019 vil Nasjonal vegdatabank - NVDB – være oppdatert med nye vegnummer i Hedmark og Oppland. Statens kartverk har oppdatert sine baser ut fra disse opplysningene.

I Østfold ble endringene av vegnummer gjennomført 23. mai, mens tilsvarende arbeid i Akershus starter denne uka og vil være avsluttet innen 1. august.

For folk flest vil ikke endring i vegnummer ha noen stor betydning. Men det betyr mye i beredskapssammenheng.

- I samarbeid med Statens kartverk oppdaterer Statens vegvesen månedlig nødetatene med bakgrunn i NVDB, slik at de hele tiden har en oppdatert versjon av vegnettet med tilhørende vegnummer, sier leder av Nasjonal vegdatabank, Per Andersen.

Her finner du nye vegnummer

Her er kart som viser hvilke veger som har fått nytt nummer. Hvis du zoomer deg inn på en veg, så ser du det nye vegnummeret.

denne siden finner du fyldig informasjon om endringer i vegnettet i 2019.