PEAB har på oppdrag for Statens vegvesen skiftet ut betongdekket med asfalt på E6 mellom Jessheim nord og Hauerseter. Dette arbeidet er nå ferdig, men før E6-trafikken kan begynne å kjøre på fire felt igjen må det gjennomføres avsluttende arbeider knyttet til vegmerking, bytte av rekkverk, fjerne midlertidige krysningspunkter, skilting og fjerne sperringer.

For å få gjennomført disse avsluttende arbeidene, kan det ikke gå trafikk på E6. Derfor vil E6 mellom Grøndvoldkrysset og Hauerseter være stengt for trafikk fra fredag 11. oktober klokken 20.00 til mandag 14. oktober klokken 05.00. I stengingsperioden vil det være skiltet omkjøring om Trondheimsvegen i nordgående retning og via Næringsparkvegen i sørgående retning.

Fra mandag 14. oktober vil trafikken gå på fire felt nordover fra Grønvoldkrysset. Det gjenstår å skifte ut betong med asfalt mellom Hauerseter og Mogreina, noe som vil gjøres en senere sommersesong.