- Bak den store steinblokka stod det ei mindre blokk som var vanskelig å forutse. Geologene våre har inspisert blokka, og den er såpass sprukken at vi er nødt til å få den ned med ei ny sprengning onsdag, sier seksjonssjef Ole Einar Fossen i Statens vegvesen.

Når sprengningsarbeidene er ferdig, gjenstår det fortsatt en god del arbeid før E6 kan åpne igjen.

- Geologene må gjøre nye inspeksjoner av fjellet for å klarere området. Deretter starter vi med å renske fjellsida og rydde vegen for stein. Hvor lang tid dette tar, er usikkert, sier Fossen.

- Vi jobber for å åpne E6 igjen så fort som mulig, men vi må være helt sikre på at det er trygt å la trafikken passere, derfor tør jeg ikke si nøyaktig tidspunkt for åpning nå.

E6 stengt siden mandag ettermiddag

E6 ble stengt ved Elstadkleiva sør for Ringebu mandag ettermiddag på grunn av rasfare. Fjellet over vegbanen var ustabilt etter sprengningsarbeid i et grustak som ligger inntil E6.

Så lenge E6 er stengt, er anbefalt omkjøring for kjøretøy over 7,5 tonn om rv. 3 Østerdalen og fv. 51 Valdresflye. For kjøretøy under 7,5 tonn er det skiltet lokal omkjøring

For oppdatert trafikkinformasjon: www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/reiseinformasjon
og www.twitter.com/VTSost